Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII Niedzielę Zwykłą – 4.09.2022

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Pocieszenia. Pośród wielu tytułów, które nosi Maryja, ten podkreśla jej rolę w wypraszaniu daru pocieszenia u Ducha Świętego i przypomina, że Maryja jest Matką, która niesie pociechę w życiu doczesnym i w sensie eschatologicznym przez przywilej Wniebowzięcia. Gdy chcemy uzasadnić tytuł MB Pocieszenia, musimy zawsze pamiętać o macierzyństwie Maryi, która zrodziła Jezusa Chrystusa, pierwszego Pocieszyciela, jak również o Jej relacji do Ducha Świętego, który jest nazywany Duchem Pocieszycielem, którego Zmartwychwstały Pan pośle swoim uczniom od Ojca.  Św. Paweł podaje nam potrójne uzasadnienie tej cechy Maryi, Matki, która przynosi pociechę:

  • wskazuje na Chrystusa, który przynosi odpuszczenie grzechów – największą pociechę dla grzesznej ludzkości
  • wyraża Jej macierzyńską troskę o zbawienie człowieka i stanowi konkretną pomoc w jego osiągnięciu, jak również umocnienie w ziemskiej drodze
  • ma wymiar eschatologiczny przez odniesienie do tajemnicy wniebowzięcia NMP, które zapowiada przyszłą chwałę i wypełnienie ostatecznego celu życia człowieka, czyli komunię z Bogiem w niebie

2.  Dziś pierwsza niedziela miesiąca.  Koronka szkaplerzna o godz. 17:00, nieszpory maryjne o godz. 17:30.

3. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce jest to święto Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli. Błogosławieństwo ziarna siewnego podczas Mszy Świętej.