Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Pilźnie

Początki sanktuarium

Początek tej placówki kościelnej datuje się na dzień 3 marca 1403r., kiedy to król Władysław Jagiełło podpisał dokument zezwalający na wybudowanie w tym miejscu kościoła przez zakon Augustianów. Od XVII wieku na skutek zawiści związanych z hojnymi datkami na zakon, powstają liczne spory władz miejskich z klasztorem. Prawdziwi trudne chwile przychodzą pod koniec XVIII wieku, gdy wcielono w życie ustawy cesarza austriackiego Józefa II. Liczba zakonników malała – w 1797r. było ich czterech. W 1807r. część budynków klasztornych zajęło wojsko. Po odejściu ostatnich Augustianów, w 1841r., przybyli tutaj pierwsi Karmelici.