Historia obrazu MBP

Szczególnym miejscem w Kościele Ojców Karmelitów w Pilźnie jest kaplica z pięknym obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Obraz ten pochodzi z końca XVII wieku i został namalowany na płótnie według obowiązujących wówczas kanonów sztuki sakralnej. Swoim rodowodem sięga on jednak kilka wieków wcześniej. Wiadomo jest, że już w XI wieku wizerunek Najświętszej Maryi Panny czczony był w tzw. Kaplicy basztowej, znajdującej się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół klasztorny.

Po ufundowaniu obecnego kościoła przez króla Władysława Jagiełłę i ukończeniu budowli w 1413 r., wizerunek Matki Bożej Pocieszenia przeniesiono na stare miejsce, tj. tam, gdzie wcześniej czczona była Maryja w kaplicy basztowej, a teraz zlokalizowano tam kościół zakonny. Fundacja ta stanowiła rodzaj swoistego wotum. Od tego momentu wzmacniało się przekonanie o nierozerwalności opieki Bogurodzicy z Pilznem i całym Królestwem.

W 1474 r. Pilzno uległo zniszczeniu i spaleniu w czasie najazdu Węgrów. Podczas najazdy spłónął również Święty Wizerunek.

Około 1500 r. nieznany artysta cechowy namalował Bogurodzicę Pilznenską w całej Postaci z Dzieciątkiem na Jej prawej stronie.