PROŚBA O POMOC NA UKRAINIE

W imieniu naszych braci na Ukrainie, pracujących w Sąsiadowicach i Włodzimierzu Wołyskim. Pragniemy bardzo serdecznie prosić o pomoc dla tamtejszej ludności. Potrzebna jest żywność długoterminowa. Dary możemy składać do kosza przy bocznym ołtarzu. Wszystkie dary zostaną przekazane na bieżąco potrzebującym.