UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. JÓZEFA

UROCZYSTOŚC ODPUSTOWA ŚW. JÓZEFA W SANKTUARIUM MBP W PILŹNIE TRIDUUM PRZED ODPUSTEM 16, 17, 18 MARCA O GODZ. 18:00. MSZE ŚW. O GODZ. 6:30; 7:30; 9:00; 18:00. SUMA ODPUSTOWA O GODZ. 11:00

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu – 13.03.2022

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze […]

PROŚBA O POMOC NA UKRAINIE

W imieniu naszych braci na Ukrainie, pracujących w Sąsiadowicach i Włodzimierzu Wołyskim. Pragniemy bardzo serdecznie prosić o pomoc dla tamtejszej ludności. Potrzebna jest żywność długoterminowa. Dary możemy składać do kosza przy bocznym ołtarzu. Wszystkie dary zostaną przekazane na bieżąco potrzebującym.