Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą – 13.09.2020

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. Dzisiaj przypada Dzień Fatimski.  Nabożeństwo fatimskie rozpocznie się o godz. 17:30. 

3. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Kościół od samego początku był utrzymywany z ofiar wiernych i tak jest do dziś. Jako bracia mieszkający przy kościele w Pilznie, nieustannie otrzymujemy od Was ogromnie dużo i jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Dzięki Waszemu wsparciu możemy  remontować klasztor, zapłacić  prąd, ogrzewanie itp. Ofiary, które składacie na konkretny cel, – w całości wykorzystywane są zgodnie z Waszą intencją. Ofiara jest nie tylko wyrazem jedności w Kościele, dbałości o kościół i o dobra materialne ale jest też elementem duchowego dawania siebie.  Dlatego składamy serdecznie podziękowanie za składkę na remont naszego klasztoru.  Zebraliśmy 7 800 zł. „Bóg zapłać” za każdą Waszą ofiarę.

4. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po każdej Mszy św. ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.

5. 15 września (we wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

6. W czwartek, 17 września, obchodzić będziemy Dzień Golgoty Wschodu w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Pamiętajmy w naszych modlitwach  o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

7.  W Następną niedzielę  20 września przypada Światowy Dzień Środków społecznego przekazu. Zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie.

8. W zakrystii są do nabycia Kalendarze rolników na rok 2021.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.
  • 18 IX – św. Stanisław Kostka, patron  polskiej młodzieży i nowicjuszy.