Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą – 12.09.2021

1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość beatyfikacji sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego i służebnicy Bożej Elżbiety Róży Czackiej.

Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności.

We wtorek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie. Z okazji tego święta warto spojrzeć na krzyże w naszych mieszkaniach i przynajmniej je odkurzyć.

2.  W poniedziałek dzień Matki Boskiej Fatimskiej. Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17:30.

3. W sobotę 18 września patronalne święto  dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki.

4. W przyszłą  niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.  Zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie i Tarnowie.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 IX – św. Jan Chryzostom;
  • 15 IX – Matka Boska Bolesna;
  • 16 IX – święci męczennicy Korneliusz  i Cyprian;
  • 18 IX – św. Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży.