Ogłoszenia duszpasterskie na XXI Niedzielę Zwykłą – 22.08.2021

1. Nietrudno odnieść wrażenie, że ilość informacji jest tak duża, że trzeba stosować różne filtry, by odróżnić prawdę od fałszu i odnaleźć się w tym gąszczu. A mowa Pana Jezusa jest prosta, nie ma w niej obcych słów ani skomplikowanych zdań. Jezus jest prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę, na której On daje nam chleb żywy – swoje ciało – abyśmy mieli życie, żyli na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać.

2. W czwartek, 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują miliony pielgrzymów. Pielgrzymują tam również nasi parafianie. W wielu domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej miłości do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od wieków.

3. W przyszłą niedzielę 29 sierpnia  obchodzić będziemy Uroczystość Odpustową Matki Bożej Pocieszenia. Suma odpustowa o godz. 11:00, którą odprawi ks. Bp. Artur Ważny. Po sumie procesja maryjna wokół kościoła. Prosimy o przygotowanie ołtarzy i asystę procesyjną, ministrantów, lektorów,  panie do niesienia feretronów, orkiestrę, strażaków, panów do niesienia baldachimu.

4. Uroczystość odpustową poprzedzi Triduum od 26 sierpnia. Przez trzy dni codziennie o godz. 17:30 różaniec i o godz. 18:00 Msza św. z kazaniem.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 24 VIII – św. Bartłomiej (†ok. 70), apostoł;
  • 27 VIII – św. Monika (ok. 332-387), matka św. Augustyna, wzór matki modlącej się o nawrócenie syna;
  • 28 VIII – św. Augustyn (354-430), biskup i doktor Kościoła.