14 listopada Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

Zakon Karmelitański cieszy się w swej długiej historii licznymi postaciami świętych, którzy żyjąc duchowością Karmelu i realizując jego charyzmat, wnieśli w jego dziedzictwo swój oryginalny wkład będący bogactwem Zakonu i całego Kościoła.

15 listopada Wspominamy Wszystkich Zmarłych Braci i Siostry Rodziny Karmelitańskiej