Ważna informacja

Zachęcamy by zapoznać się z Dekretem ks. bp. Andrzeja Jeża dotyczącego nowych obostrzeń związanych z tzw. „strefą czerwoną”. Dokument dostępny jest w gablocie w kruchcie kościoła.

W naszym kościele może przebywać 72 osoby.

Ponadto, tradycyjnie przypominamy o zwykłych wyrazach wzajemnej troski, jakimi są zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.  Osoby starsze, chore oraz odczuwające silny lęk przed zarażeniem zachęcamy do pozostawania w domach.

OO. Karmelici