Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04.2022

1. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

2. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi wam swoją łaską.

3. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

4. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele Pilzneńskiego Karmelu,  zwracamy się do Was z serdecznymi życzeniami wielkanocnymi. Życzymy Wam wielkanocnego spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym w Eucharystii. Życzymy Wam doświadczenia uczniów idących do Emaus, aby Wasze oczy otworzyły się i rozpoznały Zmartwychwstałego Pana, żyjącego pośród nas w Eucharystii, byście mogli powiedzieć do Niego: „Zostań z nami Panie”.

Takie oczy otwarte są nam potrzebne szczególnie w obecnym, trudnym okresie wojny na Ukrainie, aby dostrzec nadzieję, że zjednoczeni z Chrystusem Zmartwychwstałym zwyciężymy, pokonamy wszelkie zagrożenia, strach i lęk a w naszych sercach zagoszczą prawdziwy pokój, dobro i miłość.

Takie oczy są nam potrzebne, by poznać pragnienie Jezusa Chrystusa, abyśmy byli świadkami Jego paschalnej radości głosząc, iż „tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

W tym świętym czasie Wielkanocy prośmy Pana, by okazał także dziś, że miłość jest silniejsza od nienawiści. Że jest silniejsza od śmierci. Prośmy Pana o moc i odwagę, byśmy byli świadkami Zmartwychwstania w dzisiejszym świecie i by nasze świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie było dla świata źródłem nadziei.  Zapewniamy Was o modlitwie w czasie każdej Eucharystii.