Życzenia na Boże Narodzenie 2021

Czcigodni Przyjaciele naszego Konwentu i Kościoła,

W świecie zdominowanym lękiem i brakiem pokoju, a często pozbawionym nadziei, rodzi się Boży Syn, Zbawiciel Świata, Książę Pokoju. Jak co roku w tej porze zatrzymajmy się u żłóbka Pana naszego Jezusa. W trwającym roku duszpasterskim, przyjdźmy jako posłani w pokoju Chrystusa, aby zachwycić się Tajemnicą Wcielenia. Pamiątka Narodzenia uświadamia nam, że Chrystusa przybywającego na ziemię trzeba szukać z wiarą i odwagą, jak to uczynili pasterze i Trzej Mędrcy ze Wschodu.

Zachwyceni słowami pasterzy: „Pójdźmy do Betlejem i oddajmy Mu pokłon”. Niech Światło i radość bijące od Jezusa w Eucharystii, rozpalą w naszych sercach wiarę, nadzieję i miłość. Niech Chrystus Wcielone Słowo umacnia w podejmowaniu różnorakich działań w codzienności dla dobra człowieka i Kościoła, oraz inspiruje do poszukiwania nowych dróg prowadzących do Niego.

Niech pokorna kontemplacja tajemnicy Wcielenia będzie dla was źródłem duchowych mocy, radości i Bożego pokoju. Niech wasze rodziny zamienią się w Betlejem „dom chleba”, gdzie nie tylko łamiemy się tradycyjnie opłatkiem, ale dzielimy się swoim życiem, tym co jest w nas dobre i piękne, a jednocześnie otwieramy się na każde dobro, które dostrzegamy w innych.

Niech spotkanie w Nowonarodzonym w Eucharystii, umocni w nas pragnienie bycia uczniem Chrystusa, aby dzielić się wielkim dobrem, który otrzymaliśmy.

Do tych życzeń dołączamy modlitwę, upraszając Boże Błogosławieństwo nie tylko na te dni świąteczne, ale cały rok 2022.

   OO. Karmelici z Pilzna