Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą – 14.02.2021

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg.

2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Od Środy Popielcowej do 1 niedzieli Wielkiego Postu  modlimy się o ducha pokuty.

3. W środę 17 lutego Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tego dnia obowiązuje post ścisły czyli trzy posiłki, jeden do syta. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 6:30; 7:30. 9:00; 11:30; 16:00 i 18:00. Składka  ze Środy Popielcowej jest przeznaczona na cele charytatywne.

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie nabożeństwa gorzkich żali o godz. 15:00 z kazaniem pasyjnym  i drogi krzyżowej o godz. 20:00. W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy „Oto ja o dobry i najsłodszy Jezu…” można uzyskać odpust zupełny.

5. Potrzebujemy św. Józefa nie tylko jako wzoru, ale jako Opiekuna. Potrzebujemy jego wstawiennictwa, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości wspierani jego przykładem i wstawiennictwem .

6. Msza św. wieczorowa we wszystkie piątki Wielkiego Postu będzie odprawiana po gorzkich żalach o godz. 16:00.