Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą – 25.10.2020

1. Dzisiaj w kościołach, które zostały konsekrowane, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 6:00, 7:15. 9:15; 11:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16:00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom.

4. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte w następujących godzinach 6:30, 7:30, 9:00, 11:30. 16:00 i 18:00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele o godz. 17:30 celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę.

6. Wypominki można składać w zakrystii. Przez cały miesiąc listopad różaniec z wypominkami o godz. 17:30. Msze św. Za zmarłych polecanych w wypominkach odprawiane będą 2 listopada o godz. 9:00 i 18:00. Ofiary składane z racji wypominek będą przeznaczone na remont naszego klasztoru. Bóg zapłać za każda ofiarę.

7. W związku z zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia cmentarzy i odwiedzania grobów swoich bliskich przez całą oktawę uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.

8. Wszystkim darczyńcom ze Słotowej składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać” za przekazane nam produkty rolne. Msza św. dziękczynna w intencji darczyńców ze Słotowej będzie 17 grudnia o godz. 6:30.

W tym tygodniu patronują nam:

• 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa.