Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy – 23.04.2023

Pozostań z nami, Panie. To nawiązanie do słów wypowiedzianych w Emaus przez uczniów do Jezusa: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. „Mane nobiscum, Domine” to także tytuł jednego z ostatnim dokumentów św. Jana Pawła II. Słowa wypowiadane przez kogoś w ostatnich tygodniach i dniach przed śmiercią, brzmią po czasie jak testament w uszach i w sercach tych, którzy pozostali. Tajemnicą, którą Jan Paweł II był szczególnie przejęty w ostatnim okresie swojego życia była Eucharystia. Na dwa lata przed swoim odejściem zostawił nam encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”. Na pół roku przed śmiercią wydał list apostolski „Mane nobiscum, Domine” ogłaszający Rok Eucharystii. Mniej więcej w połowie Roku Eucharystii odszedł do domu Ojca. W ten sposób Eucharystia stała się jego testamentem dla nas. Perykopa o wędrówce uczniów do Emaus w liście „Mane nobiscum, Domine” jest kanwą teologicznej medytacji nad misterium eucharystycznym. Uczniowie idą do Emaus rozczarowani i rozbici. Właśnie został ukrzyżowany ich Nauczyciel. Zmartwychwstały Jezus do nich dołącza. Nie rozpoznają Go, tak bardzo przejęci własnymi smutkami. Jan Paweł II odnosi tę wędrówkę do doświadczeń naszego życia: „Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas przez wyjaśnianie Pism do zrozumienia Bożych tajemnic”. My także nieraz Go nie rozpoznajemy.

1. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza.  W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego, do korzystania z różnych aplikacji, dzięki którym słowo Boże jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Szczególnie polecamy aplikacje „Pismo Święte”, „Brewiarz”, „Modlitwa w drodze”.

2. Uroczystość Św. Wojciecha głównego Patrona Polski   będzie obchodzona jutro w poniedziałek 24 kwietnia. Niech wstawiennictwo św. Wojciecha, jednego z głównych patronów Polski, będzie dla nas nie tylko pięknym świadectwem wierności Bogu we wszystkim, ale i wezwaniem do przyjęcia jednoznacznej postawy w życiu, która prowadzi nas do głębokiej wiary.

3. W sobotę 29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

4. W niedzielę 30 kwietnia rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj nabożeństwem majowym o godz. 17:30. Codziennie nabożeństwo majowe w naszej świątyni będzie o godz. 17:30. Informujemy wiernych, że od niedzieli 30 maja Msza św., wieczorowa w niedziele i święta będzie odprawiana w naszym kościele o godz. 18:00.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 25 IV – św. Marek Ewangelista,
  • 29 IV – św. Katarzyna ze Sieny, patronka Europy.