Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu – 26.03.2023

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. W pierwsza sobotę miesiąca 1 kwietnia nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:00.

3. Przyszła niedziela 2 kwietnia przypada Niedziela Palmowa, która przypomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna celebrację Wielkiego Tygodnia. Podczas każdej mszy świętej poświęcenie palm.

4. Zapraszamy do udziału 2 kwietnia w Niedzielę Palmową w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta. Droga krzyżowa rozpocznie się o godz. 19:00, w 18 r. śmierci św. Jana Pawła II. Będziemy wspominać postać Wielkiego Papież. Bądźmy razem, aby wyrazić naszą wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za Jego świadectwo i nauczanie, którymi ubogacił i umocnił Kościół, otwierając jednocześnie naszej Ojczyźnie drogę do wolności. Droga Krzyżowa rozpocznie się przy pomniku św. Jana Pawła II, a zakończy w kościele parafialnym.

Prosimy strażaków o niesienie krzyża, harcerzy z pochodniami.

5. Dzisiaj tarnowski wolontariat misyjny zaprasza na kiermasz wielkanocny.

6.  Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pojednania. W naszym kościele spowiedzi odbywa się od w godz. 6:00 do 8:30 i od 11:00 do 12:00, wieczorem od godz. 17:00. Przypominamy, że nie będzie dyżuru spowiedzi w Triduum Paschalne.