Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu – 19.03.2023

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2. W dzisiejszą niedzielę 19 marca obchodzimy uroczystość odpustową św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani.  Suma odpustowa o godz. 11:00.

3. Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, będziemy przeżywali w najbliższą sobotę 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

Właściwemu przeżyciu Wielkiego Postu służą nabożeństwa pasyjne odprawianie w naszym sanktuarium w następującym. porządku: 
– Gorzkie żale z kazanie pasyjnym – w piątek o godz. 15:00. 
– Droga krzyżowa – we wtorki o godz. 7:00 i w piątki o godz. 20:00.

4. ​W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, pragniemy w szczególny sposób wyrazić wiarę i okazać naszą miłość cierpiącemu Chrystusowi przez wspólne przeżycie Drogi Krzyżowej na ulicach miasta Pilzna. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpocznie się 2 kwietnia 2023 r. (niedziela) o godz. 19:00.  Droga Krzyżowa przejdzie ulicami: karmelicką, Węgierską. Grodzką i Rynkiem powróci na plac kościelny pod pomnik św. Jana Pawła II.

​Zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie: wszystkich wiernych, a zwłaszcza panów strażaków do niesienia krzyża, harcerzy z pochodniami, młodzież.

5. Składka na tacę z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła.

6. Tarnowski wolontariat misyjny zaprasza na kiermasz świąteczny 24 marca 2023.