Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu – 12.03.2023

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Zachęcamy do nieodkładania spowiedzi na ostatnią chwilę.

3. W czwartek 16 marca rozpoczynamy Triddum przed odpustem św. Józefa. Codziennie Msza św. z kazaniem o godz. 18:00. Triduum poprowadzi ks. Roman Hopej ojciec duchowny z seminarium tarnowskiego.

4. W niedzielę 19 marca, przypada Uroczystość Odpustowa Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. 
Suma odpustowa o godz. 11:00, którą odprawi O. prowincjał  Wiesław Strzelecki.

5. Właściwemu przeżyciu Wielkiego Postu służą nabożeństwa pasyjne odprawianie w naszym sanktuarium w następującym  porządku: 
Gorzkie żale z kazanie pasyjnym – w piątki o godz. 15:00
Droga krzyżowa – we wtorki o godz. 7:00 i piątki o godz. 20:00.