Ogłoszenia duszpasterskie na VII Niedzielę Zwykłą – 19.02.2023

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. W środę popielcową 22 lutego rozpoczyna się okres Wielkiego Postu i czas Komunii św. wielkanocnej.

Porządek Mszy św. z posypaniem głów popiołem o godz. 6:30; 7:30; 9:00; 16:00 i 18:00. W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli trzy posiłki, w tym jeden do syta i abstynencja od pokarmów mięsnych.

W środę popielcową składka na cele charytatywne.

3. Nabożeństwa wielkopostne w naszej świątyni – we wtorki: Droga Krzyżowa o godz. 7:00 i piątki o godz. 20:00. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w piątki o godz. 15:00.

4. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniamy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny, oraz kwartalne dni o ducha pokuty od środy 22 lutego do niedzieli 26 lutego.

5. W piątek od 24 lutego przypada Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzechy Wykorzystywania seksualnego Małoletnich.