Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 3 maja, NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

1. Naród Polski wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej, np. podczas potopu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki Bożej i ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Papież Pius XI ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które jest obchodzone 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i główną patronką kraju.

2. W środę 5 maja kończąc Jubileusz 800 lecia  śmierci św. Anioła nie tylko dziękujemy Bogu za niezwykłe wstawiennictwo św. Anioła męczennika, ale też  „prosić będziemy o opiekę św. Anioła nad naszym światem, który stara się żyć z koronawirusem. Oby Święty z Sycylii chronił nas i cały świat”, tak jak w przeszłości chronił miasto Lik(c)ata. Po każdej Mszy św. poświęcenie wierzbiny.  Tego dnia uczcimy relikwie św. Anioła.

3. Każdego dnia o 17:30 zapraszamy na nabożeństwa majowe.