Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku.  To także patronalne święto Caritasu Diecezji Tarnowskiej, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

2. Kościół udziela dzisiaj odpustu zupełnego wiernemu, który w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „Ojcze nasz” i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”)

3. Zapraszamy dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na godzinę 15:00., w godzinie miłosierdzia.

4. Dzisiaj do puszki przed kościołem możemy złożyć ofiarę  na Caritas Diecezji Tarnowskiej.