Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu – 21.03.2021

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. W środę 24 marca przypada Dzień Misjonarzy Męczenników.

3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

4. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 20:00 droga krzyżowa, a o godz. 15:00 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

5. W następną niedzielę 28 marca obchodzić będziemy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm przed każdą Mszą świętą. Młodzież zachęcamy by uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Tarnowie.

6. Drogi krzyżowej w niedzielę palmową ulicami miasta nie będzie, ze względu pandemii. Zapraszamy do naszego kościoła na godzinę 19:00 na drogę krzyżową.

7. Mając na uwadze wzrost liczby zakażeń koronawirusem bardzo prosimy o przestrzeganie  obowiązujących obostrzeń, a szczególnie zasłaniania ust i nosa wyłącznie maseczką, zachowania bezpiecznego dystansu zarówno w kościele jak i na zewnątrz kościoła oraz dezynfekowania rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła.

8. Składamy serdecznie podziękowanie wszystkim darczyńcom na rzecz odpustu św. Józefa. Bóg zapłać za każdą ofiarę.