Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą – 24.01.2021

1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).

Dzisiaj w Niedzielę Słowa Bożego warto zadać sobie konkretne pytanie: czy wiem co Duch Święty mówi do Kościoła? Czy wiem, co Duch mówi do mnie?

„Rzeczą pilną jest, by powstało nowe pokolenie apostołów Słowa Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych bronić Ewangelii w każdych okolicznościach” (Benedykt XVI, 22.02. 2006 r.). Powyższe słowa papieża Benedykta XVI są najlepszym wprowadzeniem do tego, czym pragnę podzielić się w związku z ustanowioną przez Ojca Świętego Franciszka NIEDZIELĄ SŁOWA BOŻEGO. Być apostołem Słowa Jezusa Chrystusa jest dzisiaj kwestią pilną. Co to dla nas oznacza?

W sercu Papieża Franciszka zrodził się pomysł, żeby podkreślić wagę Bożej mowy w życiu chrześcijańskim. Rzeczą oczywistą jest, że każdy dzień naszego życia powinniśmy rozpoczynać od Słowa Bożego, od Ewangelii z dnia. W ten sposób otwieramy serce, aby wejść w kolejny dzień życia z konkretnym orędziem. Nie jest to nasze orędzie, ale Tego, który znów posyła do kolejnych zadań. Dlatego potrzeba każdemu z nas impulsu do zwrócenia uwagi na istotę naszego życia – Słowo Boże.

2. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.

3. W środę 27 stycznia Dzień Pamięci o ofiarach holokaustu. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Niech nasza pamięć, i modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. W następny niedzielę  31 stycznia modlimy się za chorych na trąd. Orędownik najbiedniejszych z biednych,  dr Wanda Błeńska, przez ponad 40 lat pracująca w Ugandzie, a także misjonarz o. Marian Żelazek SVD, który przez wiele lat służył trędowatym w leprozorium w Puri nad Zatoką Bengalską i wielu innych. Ogarnijmy ich naszą modlitwą.

5. W dzisiejszą niedzielę w Kościele obchodzony jest „Dzień solidarności z Chorwacją”. W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego zbierane są ofiary  do puszek na rzecz poszkodowanych w grudniowym trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 25 I – św. Paweł, apostoł;
  • 26 I – święci biskupi Tymoteusz i Tytus;
  • 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.