Ogłoszenia duszpasterskie – Objawienie Pańskie – 6.01.2021

1. Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę.

2. Dzisiaj po każdej Mszy św.,  błogosławimy kadzidło i kredę. Zwyczajem ojców chciejmy naznaczyć drzwi swoich  domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.

Drzwi domów należy oznaczyć kredą pobłogosławioną w czasie Mszy świętej w kościele.

„Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w eucharystii w dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego z powodu pandemii, może użyć do oznaczenia drzwi kredy przyniesionej z kościoła w roku ubiegłym” – 

3. Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o 18:00 będziemy się modlili o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Nabożeństwo różańcowe o powołania o godz. 17:30. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy rodziny powołanych.